Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Kandungan Laman Utama

PERKAHWINAN MENURUT ISLAM


Saturday, November 14, 2009

3. Tujuan Perkahwinan

Perkahwinan merupakan sesuatu yang dituntut dan mempunyai disebaliknya ada hikmah dan tujuan yang tertentu.. antaranya ialah :

-Melahirkan keturunan yang halal dan sah

-Bagi menyalurkan naluri seks melalui cara perkahwinan yang halal dan terjamin dari segi kesihatan lahiriyah dan batiniah

-Untuk mengikuti Sunnah para Rasul A.S.

(Surah Ar-Ra'd : 38)-Untuk melahirkan cinta kasih sejati antara lelaki dan wanita yang diikat dengan hubungan perkahwinan.

-Sebagai media pendidikan yang paling utama

-Mewujudkan kegiatan hidup dan kerjasama yang ideal

-Untuk menghubungkan silaturrahim

-Untuk menjaga dan mengawal kehormatan diri

-Untuk melaksanakan salah satu dari tuntutan syari’at Islam

-Untuk menjaga kesihatan jasmani dan rohani serta memanjangkan umur

(Rujukan : Abdul Ghani Azmi B. Hj. Idris. 1994. Hukum-Hukum Perkahwinan dan Kekeluargaan Islam. Dinie Publisher. Kuala Lumpur.)
No comments:

Post a Comment